Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Thủ tục
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đơn vị sử dụng
UBND Xã Lý Văn Lâm Thành phố Cà Mau
Thời hạn giải quyết
Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
TTHC cung cấp DVCTT một phần 10154
TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 3568
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người đang truy cập
Tổng số lượt truy cập