1. Đăng ký biến động QSD Đất, QSHTS gắn liền với đất do CN, cho thuê, cho thuê lại, TK, TC, góp vốn; chuyển quyền
Thủ tục
1. Đăng ký biến động QSD Đất, QSHTS gắn liền với đất do CN, cho thuê, cho thuê lại, TK, TC, góp vốn; chuyển quyền
Đơn vị sử dụng
UBND Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau
Thời hạn giải quyết
Cắt giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).
Mức độ cung cấp dịch vụ công
Nộp hồ sơ


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2021
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2021
SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
Thủ tục mức độ 1 16
Thủ tục mức độ 2 772
Thủ tục mức độ 3 1657
Thủ tục mức độ 4 357
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người đang truy cập
Tổng số lượt truy cập